Om te kunnen boeken bij sneleentaxi moet javascript aan staan.

Disclaimer

Brancheteers Nederland B.V., hierna te noemen Brancheteers, verleent je hierbij toegang tot sneleentaxi.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Brancheteers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder jou daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Brancheteers spant zich in om de inhoud van sneleentaxi.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op sneleentaxi.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brancheteers. Sneleentaxi.nl is zelf geen taxibedrijf, Brancheteers faciliteert enkel contact tussen taxibedrijven en (mogelijke) klanten hiervan. Brancheteers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor taxibedrijven als voor klanten hiervan. Brancheteers kan bij conflicten eventueel wel optreden als bemiddelaar, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden. Voor op sneleentaxi.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Brancheteers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op sneleentaxi.nl liggen bij Brancheteers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brancheteers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

KvK- en BTW-nummer

Brancheteers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67175376. De handelsnaam sneleentaxi.nl valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van Brancheteers is NL856862058B01.