Om te kunnen boeken bij sneleentaxi moet javascript aan staan.

Aanjagers van de nieuwe, schone economie

Aanleiding en vraagstelling
Sneleentaxi is een online platform dat zich richt op taxivervoer in Nederland. Het vervoer bestaat uit voorafgeboekt vervoer door particulieren en bedrijven - bijvoorbeeld naar een luchthaven en uit instant vervoer: vervoer dat kort van tevoren is geboekt. De kern van het bedrijf is dat vraag en aanbod naar (taxi)vervoer via een digitaal platform bij elkaar worden gebracht. Door deze optimalisatie, beschikken taxibedrijven over betere informatie en pakken zij vaker een rit op de terugweg. Daardoor hoeft men minder vaak "leeg" terug te rijden.

Aan Blueconomy is gevraagd om een berekening te maken van de Koolstofdioxide (CO2) en Stikstofoxide (NOx) reductie die met het businessmodel gerealiseerd kunnen worden. In dit document wordt hierop in gegaan.

Vermeden of lege kilometers
Allereerst zijn enkele uitgangspunten genomen, namelijk de besparing op de uitstoot van CO2 en NOx door vermeden kilometers. Vermeden kilometers zijn die kilometers die gemaakt worden door personen op de terugweg te vervoeren, die anders met een andere taxi waren gegaan of met eigen vervoer. In dat geval had er dus én een lege taxi teruggereden en een gevulde taxi. De vermeden kilometers staan dus gelijk aan de kilometers die met een terugrit worden gemaakt.

Een vermeden kilometer bespaart CO2 en NOx-uitstoot. Daarbij is als vergelijking genomen de CO2 en NOxuitstoot van een dieselpersonenauto met Euro 6 motor. Dit is de modernste motor en daarmee een veilige aanname, omdat sommige taxi's over oudere motoren zullen beschikken.

Aantallen vermeden kilometers
Het aantal vermeden of lege kilometers, kan slechts met een inschatting worden benaderd. Uit de systemen van sneleentaxi blijkt dat een gemiddelde voorafgeboekte rit zo'n 100 km bedraagt (afgerond) en die van een instant rit zo'n 10 km (afgerond). Aangenomen is verder dat in 2018 in 25% van de gevallen een lege terugrit wordt vermeden. Dit percentage loopt op naar 50% in 2021. De reden van het oplopen is dat sneleentaxi momenteel werkt aan een applicatie in de app die het mogelijk maakt voor taxichauffeurs om real time een aangeboden taxirit in de veiling te accepteren en daarom altijd snel ter plaatse te kunnen beslissen om al dan niet een terugrit te accepteren (eventueel met een kleine omweg).

Schatting bespaarde lege kilometers

Resultaten
In de tabel op de volgende pagina staan het daadwerkelijk aantal kilometers dat met de sneleentaxi auto's wordt gereden volgens het prognosemodel, dat ook voor de financiële prognoses is gebruikt. Op basis van de uitgangspunten en aannames en kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van het aantal vermeden kilometers bij voorafgeboekt vervoer en bij instant vervoer. Op basis hiervan is berekend tot welke CO2 en NOxreducties die leidt.

De totale bespaarde CO2-uitstoot schatten wij in 2018 op 205 ton, oplopend naar 2.745 ton in 2021. De totale bespaarde NOx-uitstoot schatten wij in 2018 op 404 kg, oplopend naar 5.422 kg. in 2021.

Dit zijn substantiële besparingen. Om hiervoor een gevoel te krijgen: als men nagaat dat de totale uitstoot van CO2 van personenauto in Nederland in 2016 zo'n 18 Megaton bedroeg, dan maakt de door sneleentaxi gerealiseerde besparing (in 2021) hiervan zo'n 0,02 % uit.