Om te kunnen boeken bij sneleentaxi moet javascript aan staan.

Nederlanders lopen nog niet warm voor elektrische taxi

Zelfs bij gelijke tarieven kiest meerderheid regulier vervoer

Persbericht

Het aantal mensen dat kiest voor een elektrische taxi is schrikbarend laag. Uit onderzoek van boekingsplatform sneleentaxi.nl blijkt dat minder dan 1 procent van de mensen daadwerkelijk bereid is om extra te betalen voor een elektrische taxi. Zelfs bij gelijke tarieven kiest een ruime meerderheid voor standaard vervoer.

Terugdringen CO2-uitstoot
Sven Braam, algemeen directeur van sneleentaxi, had verwacht met het toevoegen van elektrisch vervoer een volgende slag te slaan in de duurzaamheidsstrijd van het bedrijf. Vooralsnog valt dit echter tegen. ‘’We besparen al veel CO2-uitstoot door vraag en aanbod op een efficiënte manier te combineren, maar de rol van de elektrische taxi is vooralsnog minimaal”, aldus Braam.

Normaliter is er een meerprijs van 30 procent voor elektrisch vervoer. Om te onderzoeken in hoeverre de beperkte populariteit ligt aan dit prijsverschil, heeft sneleentaxi de prijs gelijk gesteld aan standaard vervoer. Nog steeds kiest dan slechts 18 procent van de boekers voor een elektrische taxi. Braam: “Blijkbaar zijn er nog andere drempels. Uit reacties blijkt dat mensen bijvoorbeeld bang zijn om comfort in te leveren. Dit terwijl elektrische auto’s vaak juist heel comfortabel zijn.”

Elektrische auto
Terwijl het aantal elektrische auto’s in Nederland vorig jaar is verdubbeld, kiezen taxibedrijven vaak nog voor een benzine- of dieselauto. Volgens Braam speelt hierin de beperkte actieradius en lange laadtijd van elektrische auto’s een belangrijke rol. “Chauffeurs hebben een volle agenda. Zij kunnen het zich nauwelijks veroorloven om een kwartier kwijt te zijn aan het opladen van de auto. Al helemaal niet met passagiers in de auto.”

Xavier Wijngaarden is een van de vervoerders van sneleentaxi met een elektrische (hybride) auto. Ook hem valt op dat nog weinig mensen kiezen voor deze manier van reizen. “De vraag naar elektrische taxi’s valt echt tegen. Zolang die vraag er niet is, zullen vervoerders ook niet snel investeren in een duurzame taxi”, aldus Wijngaarden.

Commissie-Remkes
CO2 en stikstof liggen momenteel onder een vergrootglas in Nederland. Vorige week nog verscheen een rapport van de Commissie-Remkes over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Hierbij kwam ook de uitstoot door vervoersbewegingen van en naar luchthavens ter sprake. Sneleentaxi gaat graag in gesprek met Remkes, aldus Braam. “Momenteel leggen wij nog geld toe als er elektrisch wordt geboekt. Om daadwerkelijk een volgende slag te slaan, zijn investeringen nodig.”


Onderzoek

Aanleiding en vraagstelling

Aanleiding en vraagstelling
Sneleentaxi gelooft in de kracht van een markt waarin vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd zijn en mobiliteit op zijn efficiëntst is ingericht. Door de reis zo efficiënt mogelijk in te richten besparen ze vele loze kilometers, met als gevolg een lagere CO2-uitstoot.

Om verder bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot heeft sneleentaxi sinds 2019 elektrisch vervoer aan het aanbod toegevoegd. Het elektrisch vervoer is 30% duurder dan het standaard vervoer. De verwachtingen waren dat dit goed zou aanslaan omdat Nederland hier heel bewust mee bezig is. Dit bleek echter tegen te vallen. Minder dan 1% van de consumenten die een taxi boekt bij sneleentaxi kiest voor elektrisch vervoer.

Om erachter te komen waar dit lage getal vandaan komt, heeft sneleentaxi nader onderzoek gedaan. Sneleentaxi heeft de prijs van standaard vervoer gelijk gezet aan dat van elektrisch vervoer. Hiermee wilde sneleentaxi onderzoeken in hoeverre de meerprijs van invloed is op de keuze.resultaten

Resultaten
Tijdens het onderzoek, waarin de prijs van elektrisch vervoer gelijk stond aan dat van standaard vervoer, zijn er 1436 relevante ritten geboekt. Met relevante ritten worden alle ritten bedoeld waarbij de klant de optie had om elektrisch te boeken. Bij deze ritten is er 258 keer gekozen voor elektrisch vervoer, oftewel 18 procent van de tijd. Dat terwijl de prijs dus gelijk is aan standaard vervoer. Hieruit valt te concluderen dat, hoewel er een flinke stijging is, de tegenvallende resultaten van de elektrische taxi’s niet alleen te herleiden is aan de hogere prijs die ervoor wordt gevraagd.

Aanbod elektrische taxi’s
Terwijl het aantal volledige elektrische auto’s het afgelopen jaar verdubbeld is, is het aanbod van elektrische taxi’s nog relatief laag. Zo rijdt slechts 2 procent van de ruim 1000 vervoerders van sneleentaxi in een volledig elektrische auto. Daarnaast beschikt 3 procent van de vervoerders over een hybride auto.

Vraag naar elektrische taxi’s
Steeds meer steden willen de CO2-uitstoot terugdringen in de stad. Zo heeft Amsterdam het doel om in 2030 de stad geheel uitstootvrij te maken. Steden zullen hiervoor dus steeds meer maatregelen nemen, zoals milieuzones en uitstootvrije gebieden. Vanuit de grote steden is de vraag dus groot naar elektrische taxi’s. Om de taximarkt daadwerkelijk te elektrificeren, zijn echter wel investeringen nodig. Daarnaast is ook meer bewustwording aan de consumentzijde van belang.